Om sidan

Varje år så tjänstgör ca 20.000 kvinnor och män kontinuerligt i Försvarsmakten. Utöver dem så tillkommer även nästan 10.000 tidvis tjänstgörande och ytterligare 20.000 hemvärnssoldater. Dessa individer gör insatser både nationellt och internationellt på order av Regering och Riksdag, och därigenom det svenska folket. Varje år så väljer soldater, sjömän och officerare av olika anledning att avsluta sin tjänstgöring och gå ut i den civila världen. Med sig har dessa individer erfarenheter och kunskaper som inte kan stämplas på ett papper. Ofta söker sig dessa individer till högskolor eller yrkesområden där det behövs någon form av kompletterande utbildning. Därför skapades svensk.vet, för att samla den informationen som individen behöver för att söka sig vidare mot nya mål.

Här samlas information om ansökningsperioder till Sveriges högskolor och universitet, med intressant forskning samt nyheter som berör veteraner i allmänhet.

Svensk veteran är inte en organisation som på något sätt kommer göra anspråk på att föra veteraners talan, bilda opinion eller på annat sätt yttra sig i det politiska landskapet. Där finns det andra organisationer som är mycket bättre lämpade.

Frågor om sidan tas tacksamt emot via kontaktformuläret och kommer besvaras skyndsamt och i mån av möjlighet.