Fotoutställning i Göteborg

Soldathemmet i Göteborg anordnar under våren fotoutställningen Vårt uppdrag –Min verklighet. Den kommer att finnas på Soldathemmetpå Göteborgs Garnisonoch invigs i anslutning till Veterandagen den 13/6.

Syftet med fotoutställningen är att belysa våra veteraners verklighet och betydelsen av de svenska insatserna. Detta kan vara både större truppinsatser som i Afghanistan, Mali och Kosovo eller mindre enskilda insatser som observatörsinsatser.

För mer information och hur du går tillväga för att bidra med dina bilder, besök evenemangssidan på facebook.

Veteranträff på LV6

Fredsbaskrarna Hallands facebooksida återfinns följande meddelande;

Garnisonschefen i Halmstad Överste Anders Svensson hälsar alla veteraner välkomna till veteranträff på officersmässen Luftvärnsregementet den 8 mars kl 18.00.
Garnisonschefen kommer att berätta om aktuellt läge i Försvarsmakten samt genomföra ett föredrag om sin tjänstgöring i EUTM Somalia.

Det finns möjlighet för de som vill att beställa mat till träffen. Det serveras pyttipanna med ägg samt måltidsdryck för en kostnad av 110:- som betalas på plats. Anmälan om mat sker till halmstad@soldathem.org. OSA senast 1 mars!
Kaffe samt alternativa drycker finns att köpa under kvällen.

Program:
18.00 Samling Regementsvakten Lv6
18.15 mat
18.45 Lägesbeskrivning FM samt föredrag EUTM Somalia
21.00 Kvällen avslutas

Varmt välkomna!