Försvarsutskottet föreslår ökat stöd till veteraner och deras anhöriga

Personal som har tjänstgjort i internationella operationer ska ha ett stöd som står i proportion till de risker och påfrestningar de har utsatts för. För närvarande arbetar Regeringskansliet med de förslag som Veteranutredningen har lagt fram. Försvarsutskottet betonar att det är viktigt att det skapas ett samlat stöd för veteraner och deras anhöriga. Utskottet föreslår därför ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att vidta de åtgärder som krävs för att ytterligare stärka stödet till veteranerna och deras anhöriga i linje med utredningens förslag.

Länk till betänkandet.

Veteranträff på LV6

Fredsbaskrarna Hallands facebooksida återfinns följande meddelande;

Garnisonschefen i Halmstad Överste Anders Svensson hälsar alla veteraner välkomna till veteranträff på officersmässen Luftvärnsregementet den 8 mars kl 18.00.
Garnisonschefen kommer att berätta om aktuellt läge i Försvarsmakten samt genomföra ett föredrag om sin tjänstgöring i EUTM Somalia.

Det finns möjlighet för de som vill att beställa mat till träffen. Det serveras pyttipanna med ägg samt måltidsdryck för en kostnad av 110:- som betalas på plats. Anmälan om mat sker till halmstad@soldathem.org. OSA senast 1 mars!
Kaffe samt alternativa drycker finns att köpa under kvällen.

Program:
18.00 Samling Regementsvakten Lv6
18.15 mat
18.45 Lägesbeskrivning FM samt föredrag EUTM Somalia
21.00 Kvällen avslutas

Varmt välkomna!

Ny avhandling pekar på förbättringspotential för Försvarsmaktens urvalsprocess

En avhandling som skrevs förra året av Charlotte Bäccman, pekar på att de urvalsmetoder som Försvarsmakten använder sig av vid rekrytering av personal är i behov av en uppdatering. Det är främst den psykologiska aspekten av rekryteringen som Charlotte menar har brister som behövs åtgärdas.

Dagens urvalssystem inom försvarsmakten behöver anpassas för att bättre möta behovet av deltagande i internationella insatser. Mätningar av icke-kognitiva faktorer skulle förbättra systemet när deltagandet bygger på frivillighet och motivation, menar forskaren Charlotte Bäccman i sin avhandling ”Mind over Matter. Non-cognitive assessments for the selection of the Swedish voluntary soldier of peace”,

– Icke-kognitiva förmågor handlar om det som inte är direkt kopplat till vår intellektuella förmåga, vårt IQ. De rör exempelvis personlighet, förmåga att se sammanhang, skapa mening och förmåga till återhämtning, säger Charlotte Bäccman.

Undertecknad har ännu ej läst hela avhandlingen, men ämnet i sig är värt att lyfta till en bredare massa. Framförallt eftersom forskning som använder sig av svenska soldater och deras erfarenheter lyser med sin frånvaro.

Här hittar du avhandlingen i sin helhet.

Kommande bok: Ett halvt år, ett helt liv

Magnus Ernström, kanske mer känd med bloggen Morgonsur, har skrivit en bok om sin tid i Bosnien. Så här skriver han själv om processen.

I januari 2013 startade mitt projekt att skriva en bok om mina – och mina kamraters – upplevelser i Bosnien under FN-bataljonen BA01. Under en vecka isolerade jag mig i en stuga tillsammans med texter, dokument, rapporter, dagböcker och timmar av TV-inslag och filmer. Efter en intensiv dygnet runt-vecka hade jag skapat en tidslinje över det dryga halvår 1993-94 som rymde upplevelser nog att räcka en hel livstid. När jag ser tillbaka verkar det nästan osannolikt hur många händelser, känslor och upplevelser ett halvår kan bära med sig.

Boken kommer att släppas den 21 maj. Läs mer om boken ”Ett halvt år, ett helt liv” och Magnus egna tankar på hans egna sida.

”Stödet måste bli bättre”

Efter ett halvår kom Per tillbaka till Sverige igen. Hemma väntade arbetslöshet – och en tom lägenhet.

– I Bosnien fokuserade jag på uppgiften och stoppade undan tankarna. Men hemma malde de på.

Strax efter hemkomsten började ångesten och paniken sakta begränsa honom i vardagen. Han började undvika folksamlingar, reagerade på höga ljud och drog sig för att gå på gräsmattan.

– En gång slängde jag mig ner på Icas parkering för att en bil baktände. Folk stod och glodde på mig. Då började jag misstänka att det var något som var fel.

Läs mer hos Borås Tidning.