”Placera ett veterancentrum i Värmland ”

Två moderata politiker föreslår att ett veterancentrum bör placeras i Värmland.

Till del genom ett tillkännagivande av riksdagen har Försvarsmakten fått i uppgift att inrätta ett veterancentrum senast 1 juli 2017. Placeringen ska givetvis styras av verksamhetsnyttan. Veteranernas bästa ska vara i fokus och vår uppfattning är att Värmland kan erbjuda en unik och attraktiv miljö för att skapa ett framgångsrikt veterancentrum.

I Värmland finns Rekryteringsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarshögskolans ledarskapscentrum. De har helt unika kompetenser om rekrytering till internationella insatser, forskning kring ledarskap, krishantering, trauma och praktiska erfarenheter från insatser vid katastrofer. I Landstinget i Värmland finns CTS, centrum för traumatisk stress och kunskaper inom psykiatri och rehabilitering.

Läs hela debattinlägget hos nwt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *