Fotoutställning i Göteborg

Soldathemmet i Göteborg anordnar under våren fotoutställningen Vårt uppdrag –Min verklighet. Den kommer att finnas på Soldathemmetpå Göteborgs Garnisonoch invigs i anslutning till Veterandagen den 13/6.

Syftet med fotoutställningen är att belysa våra veteraners verklighet och betydelsen av de svenska insatserna. Detta kan vara både större truppinsatser som i Afghanistan, Mali och Kosovo eller mindre enskilda insatser som observatörsinsatser.

För mer information och hur du går tillväga för att bidra med dina bilder, besök evenemangssidan på facebook.